Bieżące wiadomości

Zarząd ROD „Złocień” organizuje spotkanie integracyjne działkowców naszego Ogrodu w sobotę 14 września 2019 r. o godz. 16:00 na działce nr  224 przy alei „Tujowej”.

W dniach od piątku 13 września do niedzieli 15 września 2019 r. będzie zbierana opłata za zużycie energii elektrycznej.
Z odczytanym stanem licznika proszę przyjść na działkę nr 240 w celu dokonania wpłaty za zużytą energię i otrzymania dowodu wpłaty „KP”.

ROD Złocień, wspólnie z ogrodem „GAIK”, w sobotę, 8 czerwca 2019 r., organizuje „Dzień Dziecka”. Zabawy i konkursy dobywać się będą na parkingu przy ogrodzie „GAIK” oraz przy świetlicy tego ogrodu w godzinach 15:00 do 20:00.

W dniach od 14 do 16 czerwca 2019 r. będzie zbierana opłata za zużycie energii elektrycznej.
Z odczytanym stanem licznika proszę przyjść na działkę nr 240 w celu dokonania wpłaty za zużytą energię za dowodem wpłaty „KP”.

Zgodnie z uchwałami zebrania sprawozdawczego informujemy, że w miesiącu maju 2019 r. będą zbierane opłaty za użytkowanie działki.
Zarząd ROD im „ZŁOCIEŃ” informuje że, z powodu remontu biura składki zbierane będą na działce nr 126 w następujących dniach i godzinach:
- 18.05.2019 (sobota) w godzinach  11.00 - 13.00  oraz 16.00 – 18.00
- 22.05.2019 (środa)   w godzinach  16.00 – 18.00
- 25.05.2019 (sobota) w godzinach  11.30 – 13.00
- 29.05.2019 (środa)   w godzinach  16.00 – 18.00

Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze ROD „Złocień” w Rawiczu, obradujące 9 maja 2019 r., w wyniku przeprowadzonego głosowania wybrało skład organów ROD PZD  w Ogrodzie ZŁOCIEŃ.

OGŁOSZENIE!

W zwiąku z tym, że na pierwszym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym nie doszlo do powaołania składu Zarządu ROD "Złocień", 9 maja 2019 r., w Klubie Neptun, o godz. 16.30 odbędzie się drugie zebranie sprawozdawczo-wyborcze działkowców Rodzinnych Ogrodów Działkowych "Złocień".

OGŁOSZENIE!

11 kwietnia 2019 r., w Klubie Neptun, o godz. 16.30 odbędzie się zebranie sprawozdawczo-wyborcze działkowców Rodzinnych Ogrodów Działkowych "Złocień".

W dniach od piątku 21 września do niedzieli 23 września 2018 r. będzie zbierana opłata za zużycie energii elektrycznej.
Z odczytanym stanem licznika proszę przyjść na działkę nr 240 w celu dokonania wpłaty za zużytą energię i otrzymania dowodu wpłaty „KP”.

Zarząd ROD „Złocień” organizuje spotkanie integracyjne działkowców naszego Ogrodu w sobotę 25 sierpnia 2017 r. o godz. 16:00 na działce nr  224 przy alei „Tujowej”.

W dniach od 08 do 10 czerwca 2018 r. będzie zbierana opłata za zużycie energii elektrycznej.
Z odczytanym stanem licznika proszę przyjść na działkę nr 240 w celu dokonania wpłaty za zużytą energię za dowodem wpłaty „KP”.

ROD Złocień, wspólnie z ogrodem „GAIK”, w sobotę, 9 czerwca 2018 r., organizuje „Dzień Dziecka”. Zabawy i konkursy dobywać się będą na parkingu przy ogrodzie „GAIK” oraz przy świetlicy tego ogrodu w godzinach 15:00 do 20:00.

Zgodnie z uchwałami zebrania sprawozdawczego informujemy że w miesiącu maju 2018 r. będą zbierane opłaty za użytkowanie działki. Zarząd R.O.D. "Złocień" informuje, że w każdą środę i sobotę maja, w godzinach od 16:30 do 18:00, będą zbierane w biurze R.O.D. „ZŁOCIEŃ” opłaty za użytkowanie działki w wysokości 0,42 zł za 1m2 oraz opłata na konserwację linii kablowych - 18 zł od działki mającej podłączenie do ogrodowej sieci energetycznej. Ponadto opłatę członkowską w wysokości 6 zł i za wywóz odpadów komunalnych 35,00 zł od każdej działki.