Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo Wyborczym członkowie ROD "Złocień" w Rawiczu na kadencję 2024-2028 wybrali skład Komisji Rewizyjnej Rodzinnego Ogrodu "Złocień".

W składzie Komisji Rewizyjnej znaleźli się działkowcy:
1. Malwina Urbanowicz – przewodnicząca komisji rewizyjnej – działka nr 69 – nr kom 663 114 799
2. Irena Frąckowiak – członek - działka nr 194 – nr kom 537 026 679
3. Elżbieta Kozelka - członek – działka nr 64 - nr kom 798 540 547