Wykaz opłat ROD Złocień w 2024 roku.

Nr działki UWAGI Saldo na koniec 2023 Opłata za rok 2024
2 z prądem 0,00 271,00 zł
3 z prądem -22,35 248,65 zł
4 z prądem -7,01 263,99 zł
5 z prądem -4,32 266,68 zł
6 z prądem -11,81 259,19 zł
7 z prądem 0,00 271,00 zł
8 z prądem 26,00 297,00 zł
9 z prądem -3,42 267,58 zł
10   9,00 270,00 zł
11 z prądem -4,16 266,84 zł
12   -5,00 256,00 zł
13 z prądem 0,00 271,00 zł
14   0,00 261,00 zł
15 z prądem 0,00 271,00 zł
16 z prądem 0,00 271,00 zł
17 z prądem -2,38 268,62 zł
18   0,00 261,00 zł
19 z prądem -1,44 269,56 zł
20 z prądem -7,18 263,82 zł
21 z prądem -10,27 260,73 zł
22 z prądem -2,48 268,52 zł
23 z prądem -10,82 260,18 zł
24   0,00 281,80 zł
25 z prądem -28,61 271,64 zł
26 z prądem -1,41 282,59 zł
27   0,00 279,85 zł
28 z prądem -1,14 293,91 zł
29 z prądem 0,00 307,40 zł
30   0,00 304,55 zł
31 z prądem -1,04 291,41 zł
32 z prądem 0,00 282,70 zł
33 z prądem 0,00 285,95 zł
34   0,00 285,05 zł
35 z prądem 0,00 319,10 zł
36 z prądem -5,84 293,01 zł
37 z prądem -271,25 35,50 zł
38   0,00 304,55 zł
39 z prądem 0,00 336,00 zł
40 z prądem 0,00 306,10 zł
41   -30,88 242,47 zł
42 z prądem 0,00 279,45 zł
43   0,00 265,55 zł
44   0,00 285,05 zł
45 z prądem -4,16 282,44 zł
46 z prądem -28,80 246,10 zł
47 z prądem -23,43 254,07 zł
48 z prądem -2,85 274,65 zł
49   -113,10 154,40 zł
50 z prądem -21,29 256,21 zł
51   0,00 267,50 zł
52   219,90 508,20 zł
53 z prądem 466,01 793,51 zł
54   0,00 280,50 zł
55   0,00 280,50 zł
56 z prądem 0,00 290,50 zł
57   0,00 280,50 zł
58 z prądem 10,00 300,50 zł
59 z prądem -41,17 246,73 zł
60   0,00 264,90 zł
61   0,00 267,50 zł
62 z prądem 79,95 357,45 zł
63 z prądem -3,36 274,14 zł
64 z prądem -24,77 246,23 zł
65   -24,81 242,69 zł
66 z prądem -2,01 275,49 zł
67 z prądem -1,14 303,66 zł
68 z prądem -1,34 249,51 zł
69 z prądem -14,23 256,77 zł
70 z prądem 139,71 410,71 zł
71 z prądem -4,16 266,84 zł
72 z prądem -29,27 241,73 zł
73 z prądem -5,57 265,43 zł
74 z prądem -18,23 252,77 zł
75 z prądem 0,00 271,00 zł
76 z prądem -13,52 254,88 zł
77 z prądem -26,82 248,08 zł
78 z prądem -2,11 275,39 zł
79 z prądem 0,00 277,50 zł
80 z prądem -32,86 244,64 zł
81 z prądem -1,81 275,69 zł
82   0,00 267,50 zł
83 z prądem -1,81 275,69 zł
84 z prądem 0,00 277,50 zł
85 z prądem -3,32 274,18 zł
86 z prądem -2,11 249,39 zł
87 z prądem -18,09 286,06 zł
88 z prądem -19,75 257,75 zł
89   0,00 267,50 zł
90 z prądem -10,53 266,97 zł
91 z prądem -1,98 275,52 zł
92 z prądem 0,00 277,50 zł
93   0,00 267,50 zł
94 z prądem -10,33 267,17 zł
95 z prądem -9,57 267,93 zł
96 z prądem 0,00 274,25 zł
97 z prądem 0,00 280,75 zł
98 z prądem -2,55 281,45 zł
99   0,00 274,00 zł
100 z prądem -1,31 282,69 zł
101 z prądem 0,00 284,00 zł
102 z prądem -6,00 278,00 zł
103   0,00 274,00 zł
104 z prądem -17,49 266,51 zł
105   0,00 274,00 zł
106   0,00 301,95 zł
107 z prądem -30,40 260,75 zł
108 z prądem -1,98 269,02 zł
109   0,00 261,00 zł
110 z prądem -8,97 262,03 zł
111 z prądem -3,96 267,04 zł
112 z prądem 0,00 261,00 zł
113   0,00 261,00 zł
114   0,00 261,00 zł
115   -1,98 259,02 zł
116 z prądem 0,00 261,00 zł
117 z prądem -12,33 256,07 zł
118 z prądem -5,62 284,88 zł
119 z prądem -30,55 260,60 zł
120   0,00 326,00 zł
121 z prądem -3,81 297,09 zł
122   -10,00 303,00 zł
123   0,00 300,00 zł
123A z prądem -12,79 293,71 zł
123B   -6,00 327,80 zł
124 z prądem -15,75 304,00 zł
125   0,00 310,00 zł
126 z prądem 0,00 315,20 zł
127 z prądem 0,00 288,55 zł
128   0,00 274,00 zł
129   0,00 274,00 zł
130   671,60 945,60 zł
131 z prądem -21,25 301,75 zł
132 z prądem -6,76 303,24 zł
133 z prądem -6,88 303,12 zł
134 z prądem -16,37 291,03 zł
135   0,00 261,00 zł
136   10,00 271,00 zł
137 z prądem -22,69 248,31 zł
138   0,00 261,00 zł
139 z prądem -23,43 247,57 zł
140   0,00 261,00 zł
141 z prądem -8,03 262,97 zł
142 z prądem -4,16 266,84 zł
143   9,60 283,60 zł
144   1,60 275,60 zł
145   -5,90 268,10 zł
146   9,60 283,60 zł
147   0,00 305,85 zł
148   0,00 261,00 zł
149   4,50 265,50 zł
150   0,00 261,00 zł
151   0,00 261,00 zł
152 z prądem -18,26 252,74 zł
153   0,00 261,00 zł
154   0,00 261,00 zł
155 z prądem -4,26 266,74 zł
156 z prądem 131,15 402,15 zł
157 z prądem 0,00 271,00 zł
158 z prądem 0,00 271,00 zł
159 z prądem 0,00 316,50 zł
160   0,00 332,50 zł
161 z prądem 0,00 284,00 zł
162   0,00 274,00 zł
163 z prądem 0,00 284,00 zł
164 z prądem -1,88 269,12 zł
165   3,90 264,90 zł
166   0,00 261,00 zł
167 z prądem 9,54 280,54 zł
168 z prądem 4,51 275,51 zł
169   -5,00 256,00 zł
170   0,00 261,00 zł
171   0,00 261,00 zł
172 z prądem -16,46 298,09 zł
173 z prądem 0,00 284,00 zł
174 z prądem -6,04 319,56 zł
175 z prądem -34,46 252,14 zł
176 z prądem -2,11 281,89 zł
177 z prądem 476,60 760,60 zł
178 z prądem -19,82 264,18 zł
179 z prądem -32,36 251,64 zł
180 z prądem 0,00 284,00 zł
181   0,00 274,00 zł
182   231,00 492,00 zł
183   0,00 261,00 zł
184 z prądem -32,09 238,91 zł
185 z prądem -28,13 242,87 zł
186 z prądem -5,57 265,43 zł
187 z prądem -6,88 264,12 zł
188 z prądem -1,44 269,56 zł
189 z prądem 256,99 552,04 zł
190 z prądem -11,68 278,27 zł
191 z prądem 0,00 291,80 zł
192   0,00 283,75 zł
193 z prądem 0,00 295,05 zł
194 z prądem -32,97 262,73 zł
195   0,00 287,65 zł
196   0,00 289,60 zł
197   0,00 290,90 zł
198 z prądem -14,03 288,17 zł
199 z prądem -6,14 301,91 zł
200   -6,00 286,85 zł
201   0,00 285,70 zł
202 z prądem -11,98 292,17 zł
203 z prądem -24,43 288,17 zł
204   0,00 278,55 zł
205   -9,32 262,08 zł
206   -1,50 266,00 zł
207   0,00 267,50 zł
208 z prądem -8,39 275,61 zł
209 z prądem 0,00 281,40 zł
210   9,48 280,88 zł
211 z prądem -27,54 256,46 zł
212 z prądem -5,00 279,00 zł
213 z prądem -1,71 282,29 zł
214   252,00 526,00 zł
215 z prądem 0,47 271,47 zł
216   226,00 487,00 zł
217 z prądem 0,00 271,00 zł
218   0,00 261,00 zł
219 z prądem 0,00 0,00 zł
220 z prądem 0,00 271,00 zł
221 z prądem 0,00 271,00 zł
222 z prądem -27,02 243,98 zł
223   201,00 462,00 zł
224 z prądem 3,02 271,42 zł
225 z prądem -19,30 251,70 zł
226 z prądem 29,74 300,74 zł
227 z prądem -1,91 269,09 zł
228 z prądem 0,00 271,00 zł
229 z prądem -18,56 252,44 zł
230 z prądem -3,32 267,68 zł
231 z prądem -5,90 265,10 zł
232   0,00 261,00 zł
233 z prądem 32,84 303,84 zł
234   0,00 261,00 zł
235   272,07 577,92 zł
236 z prądem -48,55 212,70 zł
237 z prądem 9,00 280,00 zł
238 z prądem -1,27 269,73 zł
239 z prądem -6,81 264,19 zł
240 z prądem -6,81 264,19 zł
241 z prądem -2,18 268,82 zł
242 z prądem -6,14 264,86 zł
243 z prądem -11,88 259,12 zł
244 z prądem -21,48 249,52 zł
245 z prądem -4,06 266,94 zł
246 z prądem -3,12 267,88 zł
247 z prądem -3,69 264,71 zł
248   228,88 487,28 zł
249 z prądem 0,00 271,00 zł
250 z prądem -2,18 268,82 zł
251   0,00 261,00 zł
252 z prądem -1,91 269,09 zł
253 z prądem -46,88 224,12 zł
254 z prądem 0,00 271,00 zł
255 z prądem -13,39 257,61 zł
256 z prądem -19,87 251,13 zł
257   -6,00 268,00 zł
258 z prądem 0,00 284,00 zł
259 z prądem 0,00 284,00 zł
260 z prądem 0,00 284,00 zł
261   0,00 271,40 zł
262   490,56 761,96 zł
263 z prądem 609 880,00 zł
264   -8,7 258,80 zł
265   0 267,50 zł
266 z prądem 10 291,40 zł