ROD ZłocieńTelefony do osób funkcyjnych ROD Złocień.  

   1. Grażyna Pawlak  - prezes -  działka nr  202    – nr kom 661 123 071
   2. Michał Słotwiński  -  V-ce prezes – działka nr  5    – nr kom 783 475 256
   3. Jacek Kulon – członek   – działka nr 88        – nr kom 502 332 502
   4. Krzysztof Tyszecki – sekretarz – działka nr 213    – nr kom 607 533 955
   5. Bartosz Samol – skarbnik – działka nr 126        – nr kom 663 369 446

Poczta do ROD Złocień:                 rod.zlocien@wp.pl
lub                                              rodzlocien@wp.pl