Bieżące wiadomości

Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze ROD „Złocień” w Rawiczu, obradujące 9 maja 2019 r., w wyniku przeprowadzonego głosowania wybrało skład organów ROD PZD  w Ogrodzie ZŁOCIEŃ.

Skład
Zarządu ROD Złocień
kadencja 2019-2022

   1. Grażyna Pawlak  - prezes -  działka nr  202   (kom. 661 123 071)
   2. Michał Słotwiński  -  V-ce prezes – działka nr  5
   3. Jacek Kulon – członek   – działka nr 88
   4. Krzysztof Tyszecki – sekretarz – działka nr 213
   5. Bartosz Samol – skarbnik – działka nr 126

Komisja Rewizyjna

1. Malwina Urbanowicz – przewodnicząca komisji rewizyjnej – działka nr 69
2.  Elżbieta Kozelka  – sekretarz – działka nr 64
3. Frąckowiak Irena – członek –  działka nr 194