images/top2/15-10-24-01.jpg

 INFORMACJA DLA DZIAŁKOWCÓW 

Zarząd ROD Złocień informuje, że w związku z obecnie panującą sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju oraz na podstawie Uchwały Okręgowego Zarządu PZD w Poznaniu (uchwała nr 34/2020), przesunięto termin walnego zebrania ROD na czas do 31 lipca 2020 roku.

W celu zapewnienia ciągłości finansowej naszego ogrodu, opłaty ogrodowe przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD będą pobierane w formie zaliczki, w kwocie odpowiadającej zeszłorocznym opłatom, a ewentualna podwyżka jako dopłata, pobierana będzie w późniejszym terminie.
Jednocześnie Zarząd ROD informuje, że na chwilę obecną nie będzie możliwości wpłat u skarbnika.
Możliwość wpłat tylko na konto bankowe naszego ogrodu.
Nr konta w BS o/Rawicz 39-8669-0001-0026-3069-2000-0003
Na dokumencie przelewu koniecznie proszę wpisać:
1.    imię i nazwisko użytkownika działki oraz jej numer
2.    za jaki rok dokonywana jest opłata

z-ca Prezesa
ROD "Złocień"
Michał Słotwiński