Bieżące wiadomości

OGŁOSZENIE!

W zwiąku z tym, że na pierwszym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym nie doszlo do powaołania składu Zarządu ROD "Złocień", 9 maja 2019 r., w Klubie Neptun, o godz. 16.30 odbędzie się drugie zebranie sprawozdawczo-wyborcze działkowców Rodzinnych Ogrodów Działkowych "Złocień".

W sytuacji, gdy w pierwszym terminie na II zebranie nie przybędzie wymagana liczba działkowców - ponad 50% członków Związku z danego ogrodu (§ 79 ust. 1 statutu PZD), to II zebranie rozpocznie się o godz. 17.00, czyli w drugim terminie, bez względu na ilość członków obecnych na zebraniu (§ 79 ust. 2 statutu PZD).
Tematem zebrania 9 maja br. będą wybory władz ogrodu oraz podsumowanie działalności Zarządu ogrodu w 2018 r.
W dniu zebrania sprawozdznie finansowe wystawione będzie do wglądu godzinę przed zebraniem.

UWAGA!
    W przypadku, jeśli nie zostanie wybrany skład Zarządu ROD „Złocień” i Komisji Rewizyjnej, kierowanie Ogrodem przejmie Zarząd Komisaryczny wskazany przez OZ PZD na okres do 6 miesięcy w celu zorganizowania ostatniego zebrania wyborczego. Jeśli na ostatnim zebraniu nie zostanie wyłoniony zarząd ROD „Złocień”, otworzy się droga do likwidacji Ogrodu.