Bieżące wiadomości

Zgodnie z uchwałami zebrania sprawozdawczego informujemy że w miesiącu maju 2016 r. będą zbierane opłaty za użytkowanie działki. Zarząd R.O.D. "Złocień" informuje, że w każdą środę i sobotę maja, w godzinach od 16:30 do 18:00, będą zbierane w biurze R.O.D. „ZŁOCIEŃ” opłaty za użytkowanie działki w wysokości 0,38 zł za 1m2 oraz opłata na konserwację linii kablowych - 20 zł od działki mającej podłączenie do ogrodowej sieci energetycznej. Ponadto opłatę członkowską w wysokości 6 zł i za wywóz odpadów komunalnych 22,00 zł od każdej działki.

 

  0,38 zł   za 1m2      uchwała zebrania sprawozdawczego z roku 2016
  6,00 zł                      opłata członkowska  KR P.Z.D.
22,00 zł                      wywóz odpadów komunalnych
20,00 zł                      na konserwację sieci energetycznej

przykładowe opłaty przy założeniu, że działka ma 300 m2

0,38 x 300 = 114,00 zł   opłata za użytkowanie działki
                         6,00 zł   opłata członkowska  KR P.Z.D.
                       22,00 zł   wywóz odpadów komunalnych
                     142,00 zł  

przykładowe opłaty przy założeniu, że działka ma 300 m2 + opłata na konserwację sieci

0,38 x 300 = 114,00 zł   opłata za użytkowanie działki
                         6,00 zł   opłata członkowska  KR P.Z.D.
                       22,00 zł   wywóz odpadów komunalnych
                       20,00 zł   na konserwację sieci energetycznej
                     162,00 zł  

Informujemy że opłaty można dokonać przelewem na konto naszego ogrodu

Nr. Konta w BS o/Rawicz  39-8669-0001-0026-3069-2000-0003

Na dokumencie przelewu koniecznie proszę wpisać:
1)    imię i nazwisko użytkownika działki,
2)    za jaki rok dotyczy opłata
3)    numer działki na którą jest dokonywana wpłata.