Bieżące wiadomości

Zgodnie z uchwałami zebrania sprawozdawczego informujemy, że w miesiącu maju 2019 r. będą zbierane opłaty za użytkowanie działki.
Zarząd ROD im „ZŁOCIEŃ” informuje że, z powodu remontu biura składki zbierane będą na działce nr 126 w następujących dniach i godzinach:
- 18.05.2019 (sobota) w godzinach  11.00 - 13.00  oraz 16.00 – 18.00
- 22.05.2019 (środa)   w godzinach  16.00 – 18.00
- 25.05.2019 (sobota) w godzinach  11.30 – 13.00
- 29.05.2019 (środa)   w godzinach  16.00 – 18.00

  0,43 zł   za 1m/2    uchwała zebrania sprawozdawczego w roku 2019
  6,00 zł                    opłata członkowska  do PZD
10,00zł                     wywóz odpadów komunalnych
  5,00zł                     na konserwację sieci energetycznej
27,00 zł                   opłata inwestycyjna                   

przykładowe opłaty przy założeniach 300 m/2 bez opłaty na konserwację sieci

0,43 x 300 = 129,00 zł   opłata za użytkowanie działki
                         6,00 zł   opłata członkowska  P.Z.D.
                       10,00 zł   wywóz odpadów komunalnych
                       27,00 zł   opłata inwestycyjna
                     172,00 zł

przykładowe opłaty przy założeniach 300 m/2 + opłata na konserwację sieci

0,43 x 300 = 129,00 zł   opłata za użytkowanie działki
                         6,00 zł   opłata członkowska   P.Z.D.
                       10,00 zł   wywóz odpadów komunalnych
                         5,00 zł   na konserwację sieci energetycznej
                       27,00 zł   opłata inwestycyjna               
                     177,00 zł 

Informujemy że opłaty można dokonać przelewem na konto naszego ogrodu
Nr. Konta w BS o/Rawicz  39-8669-0001-0026-3069-2000-0003

Na dokumencie przelewu koniecznie proszę wpisać:

1)    imię i nazwisko użytkownika działki,
2)    za jaki rok dotyczy opłata
3)    numer działki na którą jest dokonywana wpłata.