images/top2/15-10-24-01.jpg

Zgodnie z uchwałami zebrania sprawozdawczo-wyborczego informujemy, że opłaty za działki za rok 2024 w formie przelewu bankowego należy opłacić do dnia 30.06.2024.

OPŁATY w 2024 roku kształtują się na następującym poziomie:

1. Opłata członkowska 6zł
2. Opłata za m2 wynosi 0,65zł
3. Opłata za wywóz śmieci 40zł
4. Opłata inwestycyjna 20zł
5. Opłata energetyczna 10zł (działki podłączone do sieci energetycznej)

Dane do przelewu :

Nr Konta w BS o/Rawicz 39-8669-0001-0026-3069-2000-0003

Na dokumencie przelewu koniecznie należy wpisać:
1) imię i nazwisko użytkownika działki,
2) za jaki rok dotyczy opłata
3) numer działki na którą jest dokonywana wpłata.

Prosimy o wpłatę sumy podanej z załącznika.

Kwoty opłat za poszczególne działki zostały pomniejszone lub powiększone na podstawie indywidualnego salda każdej działki na koniec 2023 roku.

Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat.