images/top2/15-10-24-01.jpg

Opłaty za użytkowanie działek w roku 2021 będą pobieranew formiezaliczkido momentu przeprowadzenia zebrania sprawozdawczego w celu prawidłowego funkcjonowania ogrodu.

Tabela aktualnych opłat znajduje się tu: Wykaz opłat ROD Złocień w 2021

Płatność możliwa jest tylko przelewem bankowym.

Konto, na które można wpłacać należności na rzecz Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Złocień":

Bank Spółdzielczy O/Rawicz
Nr. Konta: 39-8669-0001-0026-3069-2000-0003 

W celu sprawnego księgowania opłat na przelewie powinny znajdować się następujące informacje:
1.    Imię i nazwisko działkowca
2.    Nr działki
3.    Rok za który jest opłacana działka.
Termin płatności do 15 czerwiec 2021.
Tabele z wysokościami opłat znajduje się w gablocie przy bramie głównej od ulicy Sarnowskiej.