images/top2/15-10-24-01.jpg

Opłaty za użytkowanie działek w roku 2022 będą pobieranew formie zaliczki do momentu przeprowadzenia zebrania sprawozdawczego w celu prawidłowego funkcjonowania ogrodu.

Tabela aktualnych opłat znajduje się tu: Wykaz opłat ROD Złocień w 2022

Płatność możliwa jest tylko przelewem bankowym.

Konto, na które można wpłacać należności na rzecz Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Złocień":

Bank Spółdzielczy O/Rawicz
Nr. Konta: 39-8669-0001-0026-3069-2000-0003 

W celu sprawnego księgowania opłat na przelewie powinny znajdować się następujące informacje:
1.    Imię i nazwisko działkowca
2.    Nr działki, na którą jest dokonywana wpłata.
3.    Rok, za który jest opłacana działka.
Termin płatności do 30 czerwca 2022.
Tabele z wysokościami opłat znajduje się w gablocie przy bramie głównej od ulicy Sarnowskiej.