images/top2/15-10-24-01.jpg

Zgodnie z uchwałami zebrania sprawozdawczego z informujemy, że opłaty za działki za rok 2023 w formie przelewu bankowego należy opłacić do dnia 30.06. 2023 r.

Tabela aktualnych opłat znajduje się tu: Wykaz opłat ROD Złocień w 2023

OPŁATY w 2023 roku kształtują się na następującym poziomie:
1. Opłata członkowska 6 zł
2. Opłata za m2 wynosi 0,55 zł
3. Opłata za wywóz śmieci 40 zł
4. Opłata inwestycyjna 20 zł
5. Opłata energetyczna 10 zł (działki podłączone do sieci energetycznej)

Konto, na które można wpłacać należności na rzecz Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Złocień":

Bank Spółdzielczy O/Rawicz
Nr. Konta: 39-8669-0001-0026-3069-2000-0003 

Na dokumencie przelewu koniecznie proszę wpisać:
1. imię i nazwisko użytkownika działki;
2. za jaki rok dotyczy opłata;
3. numer działki, za którą jest dokonywana wpłata.