Czytaj więcej...Kontakt do osób funkcyjnych ROD Złocień.  

Strona Polskiego Związku Działkowców


Polski Związek Działkowców (PZD) jest ogólnopolskim stowarzyszeniem ogrodowym kontynuującym ponad 120-letnią tradycję ruchu działkowego w Polsce. Związek prowadzi 4846 rodzinnych ogrodów działkowych, w których znajduje się 945 883 działek o łącznej powierzchni 42 397 ha (stan organizacyjny na 31.12.2014 r.). Ponieważ działka jest przydzielana rodzinie, która w Polsce liczy zazwyczaj cztery osoby, przyjmuje się, że z działek korzysta blisko 4 miliony osób.

 Polski Związek Działkowców w Warszawie

Strona Zarządu Okręgowego w Poznaniu Polskiego Związku Działkowców

  • 3 lipca 1927 roku został powołany do życia Związek Towarzystw Ogrodów Działkowych Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Na Zjeździe założycielskim przyjęto dewizę: "Miasta budują ogrody działkowe, Towarzystwa je administrują, a Państwo ochrania."
  • Do Związku przystąpiły Towarzystwa Ogrodów Działkowych z Poznania i województwa poznańskiego.
  • 14 stycznia 1934 roku utworzono Okręgowy Związek Towarzystw Ogrodów i Osiedli Działkowych w Poznaniu, który na swoim sztandarze związkowym umieścił wizerunek Św. Teresy.
  • Od 1935 roku melodia "Zielona Rzeczypospolita" od słów Zofii Drwęskiej Doeringowej jest w Wielkopolsce uznawana za hymn działkowców.
  • 6 kwietnia 2006 r. uczestnicy VII Zjazdu Delegatów PZD przyjęli wniosek zgłoszony przez poznańską reprezentację o uznanie melodii oficjalnym hymnem PZD.

 Zarząd Okręgowy PZD w Poznaniu